Klubben

Norsk 9er-klubb er den felles klasseklubben for skiffene 29er, 49erFX & 49er. Vi har pr. høst 2013  … medlemmer..