Bli medlem

Foto: Tarjei Mo Batalden

Innmelding i Norsk 9er Klubb er påkrevet for å delta i nasjonale og internasjonale regattaer. Dette gjelder begge seilere!

Meld deg inn i Norsk 9er-klubb ved å fylle ut skjemaet Medlemsregistrering og send dette på mail til kasserer. Årsavgift på kr. 800,- innbetales til konto 1503.10.09518. Ved innmelding etter 1. juni betales halv årsavgift, kr. 400,-. Sørg for å merke innbetalingen med “Årsavgift”, navn på seiler og båtens nummer.

Den norske klasseforeningen er ansvarlig for å oppdatere det internasjonale klasseregisteret med norske båter og norske, aktive seilere.

Foreldre oppfordres til å melde seg inn som støttemedlemmer mot å betale en årsavgift på kr. 150,- til konto 1503.10.09518. Dette gir bl.a. rett til oppmøte og talerett på årsmøtet! Fyll ut skjemaet Støttemedlem og send dette på mail til kasserer.

Velkommen til oss og lykke til med videre seiling!