Bli medlem

Innmelding i Norsk 9er Klubb er påkrevet for å delta i nasjonale og internasjonale regattaer. Dette gjelder begge seilere!

Meld deg inn i Norsk 9er-klubb ved å fylle ut skjemaet Medlemsregistrering og send dette på mail til kasserer. Scann QR koden med ditt mobilkamera og betal direkte med Vipps. Du kan også søke opp nummer #96400. Husk å merke innbetaling med seilerens navn.

Årsavgift på kr. 800,- (per seiler) kan også innbetales til konto 1503.10.09518. Ved innmelding etter 1. juni betales halv årsavgift, kr. 400,-. Sørg for å merke innbetalingen med «Årsavgift», navn på seiler og båtens nummer.
Den norske klasseforeningen er ansvarlig for å oppdatere det internasjonale klasseregisteret med norske båter og norske, aktive seilere.

Ved deltagelse i Norges Cup og NM trenger seilerene i tillegg lisens fra Seilforbundet, samt at man ved deltagelse i internasjonale regattaer og mesterskap også trenger medlemskap i den internasjonale 29er-klubben.

Foreldre oppfordres til å melde seg inn som støttemedlemmer mot å betale en årsavgift på kr. 150,- til konto 1503.10.09518. Dette gir bl.a. rett til oppmøte og talerett på årsmøtet! Fyll ut skjemaet Støttemedlem og send dette på mail til kasserer.

Velkommen til oss og lykke til med videre seiling!