INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NORSK 9ER KLUBB 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Norsk 9er Klubb.

Årsmøtet avholdes fredag 3. juli 2020 kl. 16.30-17.30 på Fjærholmen i forbindelse med årets Norgesmesterskap. Adressen er Tønsberg Seilforening, Fjærholmveien 192, 3132 Husøysund.

Etter det ordinære årsmøte vil det bli informert om samlinger og regattaer for resten av 2020 sesongen. Møtedeltagerne kan stille spørsmål og det åpnes for felles diskusjoner.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 2 uker før årsmøte til niclas.fure@gmail.com. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet på klasseklubbens hjemmeside, www.9er.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Norsk 9er Klubb i minst 1 måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klasseklubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder i Norsk 9er Klubb, Niclas Fure kontaktes på telefon 928 69210 eller niclas.fure@gmail.com.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Norsk 9er Klubb

Gå til nyhetsarkivet for å lese flere saker