Instruks for Norgescup 29’er og 49’er

9’er-klubben har et sett med instrukser og retningslinjer for Norgscup-regattaer, for å tydelig vise hva vi forventer av en regatta-arrangør. Her er beskrevet banetype, lengde/makstid osv. Instruksen vedlikeholdes av styret, og kan lastes ned her.