29er-flere-båter-på-rad

Ønsker du å leie 29er?

9er klubben har fått tildelt penger fra Sparebankstiftelsen DNB til å kjøpe en 29er! Båten skal brukes til opplæring. Styret i 29er klubben har bestemt at denne skal være mulig å søke om å få leie for inneværende sesong. Målet er at man skal få en god start i 29er klassen med minimale investeringer.

Dette er kriteriene for å søke:

Seilerne må være et nytt lag som ønsker å bli gode 29er seilere om 2-3 år (Coming Stars)

Seilerne må være aktive i egen klubb og vise frem båten til alle som er interessert.

Seilerne oppfordres til å delta på treningssamlinger i regi av 9er klubben og seilforeninger.

Seilerne oppfordres til å delta på NorgesCup stevner og Norgesmesterskap.

Dette er avtalen mellom Norsk 9er Klubb og seilerne:

Dere disponerer en ny 29er i sesongen. Leieperioden er 12.august 2024-31.juli 2025.

Dere betaler før dere henter båten kr. 7.500,- per person som skal dekke normal slitasje på seil/båt + forsikring.

Dere må ta vare på båten som om det var deres egen. Hvis noe går i stykker må dere reparere og bekoste dette selv.

Dere betaler før dere henter båten et depositum på kr. 5.000,- per person. Dette betales tilbake ved sesongens slutt dersom båten ikke har fått skader.

Ved bruk av forsikringen må dere dekke egenandelen selv.

Dere må stille båten til disposisjon når Norsk 9er Klubb arrangerer helgkurs/prøveseiling.

Frist for å søke 2024/2025 sesongen: 15.juni

Søknadskjema finner du her

Gå til nyhetsarkivet for å lese flere saker