Rankingregler

Rankingregler for NorgesCup

Rankingregler for NC, vedtatt av styret i Norsk 9’er-klubb 13.nov-2019:

Ranking settes opp på bakgrunn av resultatene i alle enkeltseilasene. Hvert enkelt race scores for seg og alle NC regattaene + NM i et kalenderår utegjør en serie.

  • Score: Lavpoengsystemet, Appendix A
  • Stryk: En stryk for hver 5. seilas seilt. Dvs. ved 5 seilte seilaser strykes den dårligste, ved 10 seilte seilaser strykes de 2 dårligste, osv.
  • Rormann/mannskap: Minst en i det opprinnelige laget skal være ombord for at resultatet skal telle i ranking. Dette for å motivere til deltakelse også når en av seilerne er forhindret av å delta (sykdom, skole, konfirmasjon, osv). Ved diskusjoner/tvil rundt dette punktet er det Norsk 9er klubb som avgjørhvordan dette løses.
  • Utenlanske deltakere: Utenlandske deltakere tas ut av listen før sammendraget lages.

Medlemskap i Norsk 9er klubb skal være betalt for å seile NC/NM (gjelder bare Norske seilere).

Dersom du har innspill på rankingreglene, ta kontakt med oss i Norsk 9er klubb.