Rankingregler for Norgescup


Utarbeidet: 13. november 2019
Endret sist: 2. juni 2021

Rankingreglene er endret av styret i Norsk 9er klubb den 2. juni 2021 og gjeldene fra og med 2021 sesongen. Endringen går ut på at vi går over til en rullerende ranking.
Rankinglisten settes opp på bakgrunn av resultatene i alle enkeltseilaser. Hvert enkelt race scores for seg og de fire siste Norgescuper og Norgesmesterskapet utgjør rankingen (rullerende ranking). Dersom et stevne ikke blir et gyldig Norgescup eller Norgesmesterskap pga for få seilaser, vil det fortsatt inngå i rankingen hvis det er seilt noen seilaser.

• Kappseilingsreglene Appendiks A benyttes.
• Utenlanske deltakere skal slettes i hvert enkelt race og alle båter med en dårligere plassering flyttes opp.
• Regler for strykninger: Hver femte seilas strykes. Dvs. 1 stryk ved 5 seilaser, 2 stryk ved 10 seilaser, osv. Presisering: Man stryker de dårligste resultatene i hele serien. Det betyr at de stryk som gjøres i et enkelt stevne ikke nødvendigvis er de samme som i hele serien.
• Båter som ikke deltar i et enkelt stevne (DNC) skal gis poeng for en plassering tilsvarende én mer enn det antall båter som er påmeldt i den aktuelle regattaen. Det samme gjelder for ikke startet (DNS), ikke fullførte (DNF), trakk seg fra løpet (RET), ble diskvalifisert (DSQ) eller tjuvstartet (OCS, ZFP, UFD og BFD). Alle disse skal også gis poeng for en plassering tilsvarende én mer enn det antall båter som er påmeldt i den aktuelle regattaen.
• Endring av rormann/mannskap: Minst en i det opprinnelige laget skal være ombord for at resultatet skal telle i ranking. Dette for å motivere til deltakelse også når en av seilerne er forhindret av å delta (sykdom, skole, konfirmasjon, osv).
• Bytte av båt/seilnummer i løpet av kalenderåret godkjennes. Rankingen følger seilerne.

Medlemskap i Norsk 9er klubb må være betalt for å bli rangert.
Dersom du har spørsmål eller innspill på rankingreglene, ta kontakt med oss i Norsk 9er klubb.

Styret i Norsk 9er klubb

  1. juni 2021