Velkommen!

Velkommen til 9er-klubben i Norge, den felles klasseklubben for skiffene 29er, 49er & 49er FX.